EXTERNE 'PASSIE VOOR JE BUUR(T)'-PRIJS

Ieder jaar voorzien we een 'Passie voor je buur(t)'-prijs voor een persoon of organisatie, extern aan onze vereniging, die zich op een bijzondere manier inzet voor de buurt. Die prijs wordt uitgereikt op onze voorjaarsontmoeting, in 2019 op zaterdag 2 februari. Bezorg ons uw kandidatuur vóór 14 januari 2019. U treft hier het reglement:

1. Het Rodenbachfonds nationaal reikt jaarlijks de ‘Passie voor je buur(t)’ prijs uit.

2. De PVJB-prijs gaat naar een persoon of organisatie, extern aan het Rodenbachfonds, die zich op een bijzondere manier inzet voor de buurt. Iedereen kan organisaties, die een interessant project hebben, motiveren om mee te dingen naar de prijs.

3. De PVJB-prijs bedraagt 500 euro per jaar.

4. Het Rodenbachfonds nationaal kan de jaarlijkse prijs toekennen aan één of maximaal twee projecten, die in het laatste geval elk 250 euro ontvangen.

5. Om in aanmerking te komen voor de PVJB-prijs dienen personen of organisaties een of meerdere projecten in. Iedereen kan insturen.

6. Criteria:

6.1 Het project kadert in ‘Passie voor je buur(t)’. Het heeft een aantoonbare relatie met wat er in de buurt leeft.

6.2 Het project brengt buren, in de brede zin van het woord, samen.

6.4 Het project heeft een maatschappelijk waarde.

6.3 Projecten kunnen door iedereen ingediend worden.

7. De prijs wordt uitgereikt door de raad van bestuur op voorstel van de staf van het Rodenbachfonds.

8. De uitreiking van de PVJB-prijs vindt plaats tijdens de jaarlijkse voorjaarsontmoeting.

 

groepsfoto

Klik hier voor een verslag van de uitreiking op onze voorjaarsontmoeting op 28 januari 2017!

PVJB prijs beide laureaten

Klik hier voor een verslag van de uitreiking op onze voorjaarsontmoeting op 3 februari 2018!

 

 

INTERNE 'PASSIE VOOR JE BUUR(T)'-PRIJS

Jaarlijks lanceren we een oproep aan onze afdelingen om een 'Passie voor je buur(t)' projectvoorstel in te dienen. Bij de selectie houden we rekening met de draagkracht en de financiële capaciteit van de afdeling. Het geselecteerde project zetten we in de kijker via de promotiekanalen van het nationaal secretariaat van het Rodenbachfonds. De prijs wordt uitgereikt op onze ledendag, in 2019 op zaterdag 12 oktober. Bezorg ons uw kandidatuur vóór 25 september 2018. U treft hier het reglement:

1. Het Rodenbachfonds reikt jaarlijks de PVJB-prijs uit.

2. De PVJB-prijs gaat naar een afdeling van het Rodenbachfonds.

3. De PVJB-prijs bedraagt 500 euro.

4. Het Rodenbachfonds kan de jaarlijkse prijs toekennen aan één of maximaal twee afdelingen, die in het laatste geval elk 250 euro ontvangen.

5. Om in aanmerking te komen voor de PVJB-prijs dienen afdelingen een of meerdere projecten in, dat/die gerealiseerd is/zijn met het Rodenbachfonds en/of meerdere afdelingen.

6. Criteria:

6.1 Het project kadert in 'Passie voor je buur(t)'. Het heeft een aantoonbare relatie met wat er in de buurt leeft rond onze drie centrale thema’s 'Woorden, Bewegen en Verbinden'.

6.2 Het project heeft een sociaal engagement.

6.3 Het project brengt buren, in de brede zin van het woord, samen.

6.4 Alle afdelingen kunnen projecten, die aan bovenstaande criteria voldoen, indienen.

7. De prijs wordt uitgereikt door de raad van bestuur op voorstel van de staf van het Rodenbachfonds.

8. De uitreiking van de PVJB-prijs vindt plaats op de jaarlijkse ledendag.

 

prijs 1

Klik hier voor een verslag van de eerste uitreiking op onze ledendag op 22 oktober 2016! 

PVJB prijs Edegem en Asse website

Klik hier voor een verslag van de tweede uitreiking op onze ledendag op 7 oktober 2017!

Beestenbos overhandiging cheque definitief

Klik hier voor een verslag van de derde uitreiking op onze ledendag op 20 oktober 201!