lezing4In het kader van ons project Geraakt door de oorlog programmeren we tussen 2014 en 2018 verschillende activiteiten rond het thema 'herdenking WOI'. Op donderdagnamiddag 17 maart 2016 zakten ruim 30 geïnteresseerden af naar ons secretariaat in Dilbeek voor de boeiende lezing 'De werkelijke menselijke en economische impact van de Groote oorlog in ons land' van Hendrik Ceulemans. De voordracht, die ook kaderde in de Seniorenacademie van Rodenbachfonds en Vl@s, wordt opgenomen in ons aanbod. 

In augustus 1914 viel het Duitse leger het neutrale België brutaal binnen. De wereld was gechoqueerd en de garanten kwamen veel te laat. Er waren tegenstrijdige berichten over het lot van de 7 miljoen Belgen die meer dan vier jaar bezetting moesten verduren en constant leefden onder de wrede terreur door een totalitair regime.

lezing2

Al tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 bleek hoe onwetend de geallieerden waren van het martelaarschap van de Belgen. “We hebben het niet geweten, een ongemakkelijke waarheid”, kwam hen goed uit om hun belangen te dienen.

 

 

 

 

 

lezing3Honderd jaar na de feiten wordt het wel stilaan tijd dat we de, veelal te milde, kijk op de inval in, en bezetting van België tijdens de Groote Oorlog bijstellen. Er werden voorbeelden gegeven van “vergeten of ontkende” oorlogsmisdaden, in het bijzonder de opzettelijke gruweldaden en georganiseerde roof- en vernielingstochten van de invallers/bezetters. We situeerden de catastrofale menselijke en economische gevolgen van WO I voor ons land. Hendrik Ceulemans schetste met een geïllustreerde presentatie een beeld van wat er werkelijk gebeurde. Hierbij ging hij uit van Belgisch maar ook buitenlands onderzoek.

Contacteer het secretariaat als u deze lezing ook in uw buurt wil organiseren!