Maatschappelijk bewegen begint binnen de microrelatie, waar twee buren (in de ruime betekenis van het woord) – ongeacht hun afkomst – elkaar vinden in een “passie” voor elkaar, voor hun buurt en voor het Vlaanderen waarin ze leven.

logo Passie voor je BuurtMet 'Passie voor je buur(t)' zetten we verbondenheid als maatschappelijk bindmiddel op de kaart. 'Onder Passie voor je buur(t)' valt onze projectwerking. Dat zijn al die projecten die wij samen met onze afdelingen en andere partners organiseren rond de thema's woordenbewegen en verbinden.

  

Het Rodenbachfonds biedt een kader en concepten waarbinnen afdelingen, samen met het nationaal secretariaat, concrete activiteiten kunnen uitwerken. We stimuleren mensen uit de buurt van een afdeling om een activiteit mee vorm te geven. We werken in groep aan projecten die hen raken. We verbinden vanuit passie en bouwen actief mee aan het Vlaanderen van morgen.

Afdelingen kunnen projectvoorstellen indienen en meedingen naar de Passie voor je buur(t)-prijs. Zo willen we afdelingen aanmoedigen om hun werking lokaal te verankeren.